Rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok má rodič, ktorý sa riadne stará o dieťa do 3 rokov veku (do 6 pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave), má trvalý pobyt na území SR a nevykonáva zárobkovú činnosť.

Nárok na rodičovský príspevok sa uplatňuje podaním žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu, kde tlačivo rodičovi poskytnú alebo si ho môže stiahnuť z internetu. Rodič si zároveň so sebou prinesie:

 • občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa
 • potvrdenie o nároku na materské (potvrdiť v Sociálnej poisťovni)

Odporúča sa predložiť aj:

 • fotokópiu identifikačnej kartičky majiteľa bankového účtu

Komentáre k článku: Rodičovský príspevok

 1. erika 8. apríla 2010

  Chcela by som sa spýtať, že ak nemám nárok na materskú, pretože som dobrovoľne nezamestnaná, či mám vobec nárok na rodičovský príspevok?

  Ak mám nárok na rodičovský príspevok, aké potvrdenie mám odovzdať keď nemám nárok na materskú, čo treba potvrdiť v sociálnej poisťovni?

  Za vašu odpoveď Vám vopred ďakujem!!!

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: