mená detí     tehotenstvo     po narodení     výchova     tvorivé hry     výživa

Deti – úvodná stránka

Počujte, nemáte niekedy pocit, že nám začína nový baby boom? Inými slovami – začali sa rodiť deti. Pod pojmom baby boom sa spravidla myslí generácia ľudí, ktorí práve v týchto rokoch prichádzajú do dôchodku. Po druhej svetovej vojne a hlavne po vojne vo Vietname sa začali robiť deti v USA. Táto generácia detí má názov baby boomers. Mám pocit, že aj u nás sa začína čoraz viac nových rodín. Pôrodnice niekedy dokonca nestíhajú.

V uplynulých rokoch bol dlhodobý trend nemať deti. Rodilo sa relatívne málo detí, ľudia žili pre iné hodnoty. V poslednom čase sa zdá že veľké percento žien, ktoré deti nemali sa rozhodlo tento stav zmeniť. A tak dnes celkom bežne vidíme rodiť štyridsiatničky. Je to slovenský baby boom? Možno áno. Momentálne je na Slovensku tretia vlna populačnej explózie od druhej svetovej vojny. V porovnaní s inými krajinami to nie je až tak veľká vlna, ale vidieť, že ženy zas majú záujem o to mať dieťatko. Dosť sa zvýšil vek, kedy sa žena rozhodne mať dieťa – momentálne často až okolo svojho 30teho roku veku. Prečo ženy s rozhodnutím mať dieťa tak dlho váhajú?

Je možné, že dôvody mať deti až vo vyššom veku sú viaceré. Určite je to lepšia sexuálna výchova a znalosť. Dostupnosť antikoncepcie. Snaha mladýćh žien najskôr si ukončiť čo najlepšie vzdelanie. Od 90tych rokov minulého storočia sa strojnásobil počet vysokoškolsky vzdelaných žien. Počas štúdia je zvyčajne lepšie neotehotnieť. Zároveň s tým si ženy uvedomujú, že kým študujú a začínajú prácu, ešte nemajú prostriedky na to, aby si založili rodinu. Chcú sa o svoje deti čo najlepšie postarať a tak chcú rodiť až v období, keď sú viac zabezpečené. Rodiny chcú mať najskôr byt a auto, až potom deti. Mať deti je dnes nákladná záležitosť a mnoho rodín nechce vďaka tomu ísť na hranicu chudoby. Nechcú svoje deti aj za cenu nízkej životnej úrovne pre ne. Inými slovami sa dá hovoriť o tom, že je to vec zodpovedného rozhodnutia nemať deti dovtedy, kým nebudeme na ne pripravení.

Okrem toho kedy sa rodiny rozhodnú mať deti je tiež dôležité, koľko detí chcú mať. A tu nastáva tiež pokles. Nie je trend mať viacdetné rodiny. Rastie počet jednodetných rodín.

Vráťme sa však k baby boomu. Trendy teda ukazujú, že sa rodí viac detí, ako doteraz. No odhady do budúcnosti naznačujú, že na uliciach aj v nasledujúcich rokoch a možno desaťročiach budeme stále vidieť viac dôchodcov, ako hrajúcich sa detí či teenagerov. Tento trend kladie nepríjemnú a veľmi ťažkú osobnú otázku pre tých, ktorí sa v tomto období budú dostávať do dôchodkového veku. Bude to asi ťažké obdobie. Keďže sa nerodili deti, bude problém so sociálnym zabezpečením dôchodcov – ak jedno "dieťa" bude pracovať na niekoľkých dôchodcov, nebude nikto spokojný. Ale to už je téma na inú nôtu.

Orientačný počet narodených detí na Slovensku za posledné roky

  • 2002: 51 000 deti
  • 2003: 52 000 deti
  • 2004: 54 000 deti
  • 2005: 54 500 deti
  • 2006: 54 000 deti
  • 2007: 54 500 deti
  • 2008: 57 000 deti
  • 2009: 57 000 deti

Tipy na knihy

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý od 27. 07. 2004 |  mv@mix.sk  |  facebook  |  google+  |  instagram  | 

Dozvedeli ste sa niečo užitočné? Pomôžte vašim priateľom nájsť tieto stránky. Zdieľajte ich.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.